TRAFIKANT I MØRKET

forerkort_kurs_morkedemoforerkort_kurs_morkedemo
Mørkedemo er en del av trafikalt grunnkurs og er obligatorisk for alle med trafikalt grunnkurs etter 2009.
Mørkedemo er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.
Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkedemo, er beviset gyldig bare i tida 16. mars – 31. oktober det året. For å kunne øvelseskjøre i tida 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.
Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.
Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars – 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøring senest 31. januar.
Personer som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkedemo. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.
Kursmål:

Du skal gjennom demonstrasjoner ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
Oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.
Bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

MELD DEG PÅ TRAFIKANT I MØRKET

Navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Personnummer (11-siffer) (obligatorisk)

Velg avdeling (obligatorisk)

Velg dato og tid (obligatorisk)
Velg dato og tid (obligatorisk)
Velg dato og tid (obligatorisk)
Velg dato og tid (obligatorisk)

Melding (valgfri)


Chat via Messenger App