MC

KLASSE A/A2 – MC

mellomtung eller tung motorsykkel?

Er du i tvil om du skal velge klasse A2 (mellomtung) eller A (tung)? Her er forskjellen.

Klasse A2
Gjelder føring av mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn.
Høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/egenvekt høyst 0,2 kW/kg og motorsykkelen må ikke være nedtrimmet til mer enn halvparten av opprinnelig effekt.
Minstealder er 18 år.

Klasse A
Gjelder føring av motorsykkel med eller uten sidevogn uten begrensning på motorsykkelens effekt.
Direkte erverv – minstealder er 24år.
Trinnvis erverv – minstealder er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et  7 timers kurs og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Nødvendig klær og utstyr må medbringes.

Veien til førerkortet

Det er fire trinn i føreropplæringen for motorsykkel.
For å ha godt utbytte av opplæringen er det viktig å ha nådd målet på ett trinn før en begynner på det neste.

TRINN 1

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er første trinn i all førerkortopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

På dette trinnet er det krav om at elevene skal gjennomføre 17 timer med trafikalt grunnkurs. Kurset gir en del fakta informasjon og er i større grad et bevisstgjøringskurs hvor holdninger står i sentrum.
Når man har gjennomført kurset blir dette registrert hos Statens vegvesen og elevene får automatisk tilsendt et trafikalt grunnkursbevis som eleven må ha med under øvelseskjøring sammen med legitimasjon. Beviset sendes til elevens folkeregistrerte adresse, men kan også hentes ut ved nærmeste trafikkstasjon.

Du kan også finn bevise ved å logge deg inn på Din side på vegvesen.no.

Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøringen, er beviset gyldig bare i tida 16. mars – 31. oktober det året. For å kunne øvelseskjøre i tida 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.
Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.
Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars – 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøring senest 31. januar.

Kurset inneholder følgende temaer

  1. Trafikkopplæringen
  2. Grunnleggende forståelse for trafikk
  3. Mennesket i trafikken
  4. Øvingskjøring og kjøreerfaring
  5. Førstehjelp
  6. Tiltak ved trafikkulykke
  7. Trafikant i Mørket

Bevis og legitimasjon:
Bevis for rett til å øvelseskjøring (Trafikalt grunnkurs-bevis) må medbringes sammen med gyldig legitimasjon med bilde. Dette gjelder både ved privat øvelseskjøring samt kjøring ved trafikkskole. Dersom bevis og legitimasjon ikke medbringes kan du bli ilagt gebyr dersom det blir kontroll.

Bevis for øvelseskjøring

Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs.

Er du over 25 år?

Elever over 25 år er fritatt fra enkelte deler av kurset, men må allikevel gjennomføre førstehjelp (tiltak ved ulykke) og Trafikant i Mørket før førerprøve.

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og kan kjøre uten øvelseskjørings bevis men du skal alltid å ha med deg gyldig legitimasjon.

TRINN 2

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

Trinn 2 starter med et obligatorisk teorikurs som du må delta på før du kan starte med kjøretimer.
På trinn 2 skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Obligatorisk grunnkurs, klasse A2 og A

Før du kan begynne på den praktiske opplæringen må du ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs om motorsyklister og andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 2 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 3.

TRINN 3

TRAFIKAL KOMPETANSE

På trinn 3 skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du trenger på trinn 3 blir individuelt tilpasset ut ifra hvor fort du lærer og hvor mye du øvelseskjører.

Klasse A og A2

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer.

lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger.

Bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger.

Bli bevisst på sammenheng mellom gode ferdigheter og kjøreglede.

Obligatorisk trinnvurdering

På trinn 3 skal du ha en obligatorisk trinnvurdering der det vurderes om du er klar til trinn 4.

TRINN 4

AVSLUTTENDE OPPLÆRING

På trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Klasse A2

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer.

Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel.

Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg og trafikkmiljø.

Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

Klasse A 

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer.

Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel.

Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg og trafikkmiljø. Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

UTVIDELSE

Fra A2 til A:

Har du klasse A2 og ønsker å utvide til klasse A trenger du kun å ta et utvidelses kurs på 7 timer.

Meld på kurset under PÅMELDING.

 

NESTE KURS

Februar 11
Kl. 17:00 – 19:30

 

 

NESTE KURS

Mars 17
Kl. 17:00 – 19:30

 

 

NESTE KURS

April 14
Kl. 17:00 – 19:30

 

 

 

NESTE KURS

Mai 12
Kl. 17:00 – 19:30

 

 

NESTE KURS

Juni 09
Kl. 17:00 – 19:30

 

 

NESTE KURS

KOMMER SNART!

 

fkx_mc_1920fkx_mc_1920
Chat via Messenger App