KRAV

Øvelseskjøring:
Må ikke finne sted tidligere enn to år før tidspunktet du etter din alder kan få førerett for den aktuelle kjøretøygruppe. Likevel må øvelseskjøring ikke finne sted før fylte 15 år. Øvelseskjøring i klasse AM 146 og S innenfor det offentlige skoleverk kan finne sted fra 10 klassetrinn, selv om du ikke har fylt 15 år.

Dersom du er idømt sperrefrist kan du ikke begynne å øvelseskjøre , såfremt du ikke har fått politiets tillatelse.

Krav til privat ledsager:
Må være fylt 25 år og hatt førerkort i minst 5 år sammenhengende for gjeldende førerkortklasse.

Krav til privat øvings vogn:
Må merkes bak med rød L og ledsager skal ha et ekstra speil for å kunne observere trafikken bakover.

Krav til trafikkskolen:
Godkjent undervisnings bedrift er under tilsyn av Staten Vegvesen. Må være tilknyttet en særskilt godkjent faglig leder. Denne lederen har det reelle og formelle ansvaret for trafikkskolens undervisning. Undervisningslokalene må også være godkjent for formålet.

Krav til trafikklærer:
Utdannet ved Høyskolen I Nord Trøndelag ( HINT ) eller tilsvarende opplæring.

Krav til trafikkskolenes øvings vogn:
Motorvogn som er utstyrt og særskilt godkjent av Staten Vegvesen for undervisning. Utstyret gir trafikklæreren mulighet til observere eleven og assistere kjøringen ved behov.

forerkort_kurs_kravforerkort_kurs_krav_bw
Chat via Messenger App