BIL (AUTOMAT)

KLASSE B – BIL (AUTOMAT)

Automat bil
Da kan det være en ide å kjøre opp med automatbil. Du vil da få et førerkort begrenset til å kjøre automat. Dette kan lett utvides til manuellgir senere ved en forenklet førerprøve.
Du vil gå igjennom de samme trinnene som manuellbil, bare uten giringen.
Hovedmålet for opplæringen:
Målet med opplæringen er at eleven etter å ha gjennomført opplæringen skal ha den kompetanse
som er nødvendige for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdighet, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som
  • Er trafikksikker
  • Gir god samhandling
  • Fører til god trafikkavvikling
  • Tar hensyn til helse, miljø og andres behov og er i samsvar med gjeldende regelverk.

Det som er viktig å merke seg her, er at hovedmålet skal nås for å bestå førerprøven.

Opplæringen er delt i 4 trinn.

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs

Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 3: Trafikal del

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Veien til målet:
  • Start med TGK fra du har fylt 15/16 år
  • Begynn å øvelseskjør så fort og mye som mulig for å få erfaring, både ved skole og privat (ulike regler for de ulike kjøretøyklasser)
  • Start gjerne de første timene hos en trafikkskole for at du skal føle deg trygg, få de riktige vaner og tanker
  • Fortsett å kjøre mye privat for å få mengdetrening
  • Begynn å les teori tidlig
  • Tenk over risikoen og diskuter trafikk med de rundt deg

NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen

Meld på kurset under PÅMELDING.
Chat via Messenger App